Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

EKO savjeti

/assets/images/post/770/list/thumb/rast.jpgZa proizvodnju hrane, odjeće, obuće i svega ostalog, koristimo energiju. Energija nam olakšava život i čini ga udobnijim, ona je uvijek dostupna. Međutim, potražnja za energijom sve više raste, kao i cijene energenata, prvenstveno primarnih, fosilnih oblika koji predstavljaju najveći udio u sveukupnoj potrošnji. To su nafta, plin i ugljen iz kojih se putem termoelektrana i toplana dobivaju ostali oblici: toplina i električna energija. Uz takav kontinuirani trend rasta, smanjuju se svjetske zalihe nafte i plina, a povećava se njihov negativan učinak na okoliš. Naime, sagorijevanjem fosilnih goriva nastaje ugljični dioksid (CO2) koji završava u atmosferi i svojim stakleničkim učinkom uzrokuje globalno zatopljenje, kao i ostali štetni plinovi, poput sumpornog dioksida ili dušikovi oksidi čije prisustvo u atmosferi uzrokuje tzv. kisele kiše.

Kako kućanstva troše veliki dio energije, odgovornijim korištenjem i smanjenjem nepotrebne potrošnje moguće je u cijelom sustavu smanjiti pritisak na proizvođače i prodavače energije, a time usporiti i iscrpljivanje izvora. Dakako, to smanjuje emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu, usporava globalno zatopljenje, a time i klimatske promjene, čiji smo svjedoci.

Individualne emisije građana u stanovanju predstavljaju oko 30% ukupnih emisija koje Republika Hrvatska ispušta u atmosferu, dok emisije koje su posljedica putničkog i cestovnog prijevoza predstavljaju gotovo 50% ukupnih emisija RH.

POSTOTAK EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA KAO REZULTAT OSOBNE UPOTREBE ENERGIJE

/assets/images/post/770/list/thumb/potrosnja energije.PNG

/assets/images/post/770/list/thumb/green man.jpgPrvi korak u smanjenju potrošnje je pregled potreba za energijom u kućanstvu. One se svode na: energiju za grijanje, hlađenje i ventilaciju prostora, grijanje potrošne tople vode, pripremu i čuvanje hrane, rasvjetu i pogon ostalih kućanskih aparata. Prema toj podjeli možemo prepoznati uređaje koji pomoću energije zadovoljavaju navedene potrebe, a tada i načine smanjenja potrošnje odnosno njenog efikasnijeg korištenja. 

/assets/images/post/770/list/thumb/green car.jpgDrugi korak je razmotriti naše navike potrošnje energije, korištenja prijevoza i odabira prilikom kupnje različitih proizvoda. Naime, naše svakodnevne navike korištenja pojedinih uređaja i energenata mogu imati itekako velik utjecaj na ukupnu potrošnju energije i vode kućanstva. Koliko pazite na nepotrebnu potrošnju energije i vode? Isključujete li uređaje koje ne koristite? Zatvarate li vodu kada vam nije potrebna? Što se tiče prijevoza, razmislite o tome koliko često koristite osobni automobil. Koristite li ga i u prilikama kada biste ga mogli zamijeniti šetnjom ili vožnjom bicikla? Jeste li skloni dijeljenju prijevoza za susjedima/prijateljima? 

/assets/images/post/770/list/thumb/eco friendly.jpg

Također, prilikom kupnje različitih proizvoda promotrite i druge aspekte izuzev namjene proizvoda i njegove cijene. Možete se zapitati gdje je i u kakvim uvjetima proizvod proizveden, na koji način, šteti li njegova proizvodnja ili korištenje okolišu te postoji ekološki prihvatljivija alternativa? Pri odlasku u kupnju, nosite li platnene vrećice ili koristite plastične?

/assets/images/post/770/list/thumb/kante.jpg

Treći korak je proučiti kako tretiramo otpad, koji postaje sve veći problem modernog društva. Različite vrste otpada odlažite na za to predviđene načine - odvajajte papir, staklo, plastiku, ulje, biootpad te elektronički otpad, kako bi se isti mogli reciklirati odnosno kako bi njihovo korištenje i naposlijetku odlaganje imalo manji negativan utjecaj na okoliš!

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilikom izbora pećnice, birajte one s ventilatorom jer su energetski učinkovitije te su u mogućnosti uštedjeti od 10-15% energije.