Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Kuće nulte energije

/assets/images/post/484/list/thumb/Zero_Energy_Home.jpgKuća nulte energije (eng. zero-energy house) je objekt s nultom neto energetskom potrošnjom i nultom neto emisijom ugljičnog dioksida godišnje. S obzirom da su obnovljivi izvori energije primjenjeni na objektu uglavnom sezonski, u praksi kuća nulte energije periodično energiju dobiva iz energetske mreže, a periodično proizvodi energiju koju šalje direktno u energetsku mrežu; iako postoje vrste kuća nulte energije koje su u potpunosti odvojene od mreže. Energija se unutar kompleksa proizvodi uz pomoć različitih sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije koji ne zagađuju okoliš te kuća nulte energije ima vrlo niske emisije CO2 u atmosferu. 

Postoji više različitih definicija kuće nulte energije:

Nulta neto potrošnja energije unutar kompleksa (net zero site energy use) - količina energije proizvedena unutar kompleksa koristeći obnovljive izvore energije jednaka je količini energije koja je potrošena unutar kompleksa. Ovom definicijom se definira kuća nulte potrošnje u SAD-u .

Nulta neto potrošnja izvorne energije (net zero source energy use) - kuća proizvodi istu količinu energije koju i potroši, a uz to mora proizvesti i energiju koja se troši prilikom transporta energije do kuće. S obzirom da ovaj tip u kalkulaciju uzima i gubitke prilikom prijenosa električne energije, ova vrsta kuće nulte energije mora generirati više električne energije od kuće s nultom neto potrošnjom energije unutar kompleksa.

Nulta neto energetska emisija (net zero energy emissions) - izvan SAD-a i Kanade, kuća nulte energije definira se kao kuća s nultom neto energetskom emisijom, a to je poznato još i kao kuća bez ugljičnog otiska ili kuća bez emisija. Pod ovom definicijom podrazumijeva se balansiranje ugljičnih emisija koje su generirane upotrebom fosilnih goriva unutar ili izvan kompleksa s količinom energije koja je unutar kompleksa proizvedena koristeći obnovljive izvore energije. Ostale definicije ne uključuju samo emisije ugljika u fazi korištenja kuće, već se dodaju i emisije nastale prilikom konstruiranja i izgradnje kuće. Postoje još i debate oko toga trebaju li se u kalkulaciju uzeti i emisije nastale zbog prijenosa energije prema kući i iz kuće natrag u mrežu.

Nulta neto cijena energije (net zero cost) - U ovom tipu kuće cijena kupovanja energije balansirana je s cijenom energije koja se prodaje mreži, a generirana je unutar kompleksa. Ovakav status ovisi o tome kako distributer energije nagrađuje generiranje energije unutar kompleksa (isplata, kompenzacija, ili nešto drugo).

Nulta potrošnja energije van kompleksa (net off-site zero energy use) - Prema ovoj definiciji kuća bi se mogla smatrati kućom nulte energije i u slučaju kad je 100% energije koju kupuje generirano pomoću obnovljivih izvora energije, čak i ako su ti izvori energije van kompleksa.

Odvojena od mreže (off-the-grid) - Kuće nulte energije koje su odvojene od mreže, tj. nisu priključene na nikakav izvor energije koji nije unutar kompleksa. Takve kuće zahtijevaju distribuiranu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i pripadajuće kapacitete za pohranu te energije (za slučaj kad sunce ne sije, vjetar ne puše i slično).

 

Izvor: www.izvorienergije.com

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Sustav ventilacije je nužan u pasivnoj kući, pri čemu je obavezna ugradnja rekuperatora ili regeneratora topline kojim se koristi toplina iz otpadnog zraka kako bi se ugrijao svježi zrak.