Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Priprema PTV plinskim kotlovima

/assets/images/post/708/list/thumb/priprema_potrosne_tople_vode_plinskim kotlovima.pngU kućanstvima s više od 4-5 članova, odnosno kada je potrebno pripremiti veće količine potrošne vode na više ispusnih mjesta u odnosu na slučajeve kada se koriste protočni bojleri, vodu je prikladnije pripremati na jednom centralnom mjestu te od tamo razvoditi do mjesta potrošnje. U tu se svhu najčešće koriste kotlovi na plin kojima se zagrijava voda u zasebnom spremniku preko izmjenjivača topline. Spremnici mogu biti fizički odvojeni od kotlova (stojeći) ili pak pričvršćeni za sami kotao (ležeći). 

Zapremina plinskih bojlera se kreće u rasponu od 120-220 litara, pri čemu je snaga plamenika niža. Kod protočnih bojlera kreće se u rasponu od 7-9 kW uz potrebno vrijeme zagrijavanja vode na temperaturu 45°C od 10-20 min. Uz sve prednosti i nedostatke u odnosu na protočne bojlere navedene prethodno za električne akumulacijske bojlere, potrebno je još istaknuti i potrebu za instalacijom dimnjaka te znatno niže troškove pripreme tople vode (1,7-3,2 puta) u odnosu na električne bojlere.

Snage kotlova koji se ugrađuju u obiteljske kuće (do 6-8 osoba, do 300-400 m2) se kreću od 16-34 kW a veličine spremnika od 100-150 l. Za veće objekte ili više kuća u nizu, na tržištu se mogu nabaviti kotlovi snage do 300 kW.

Iako kotlovi imaju deklariranu efikasnost >90% (>100% kod kondenzacijskih tipova), ukupna godišnja efikasnost je znatno niža (

Nadalje, ukupnu je efikasnost sustava moguće podići korištenjem niskotemperaturnih i kondenzacijskih kotlova, dvostupanjskih plamenika ili plamenika s regulacijom snage (npr. 30-100%), te naposlijetku kombiniranjem kotlova sa solarnim kolektorima. Pravilan odabir načina regulacije od izuzetnog je značaja za postizanje maksimalno efikasnog rada kotla i cijelog sustava. 

/assets/images/post/708/list/thumb/opsirnije_priprema_ptv_plinskim_kotlovima_1.png

 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Uštede koje je moguće ostvariti korištenjem energetski efikasnih kućanskih aparata ovise o učestalosti uporabe aparata, a kreću se od 100-200 kn godišnje.