Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Vrste edukacijskih aktivnosti

UNDP je osmislio nekoliko edukacijsko-motivacijskih radionica koje su se koristile u svrhu provedbe programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red:


Tečajevi

U sklopu programa razvijena su tri tečaja za korisnike u javim ustanovama.

Tečaj za energetske savjetnike (TES)

/assets/images/post/58/list/thumb/tes.JPGTečaj se prvenstveno provodi za djelatnike službeno imenovanog EE tima (EE ured), ali i za ostale zainteresirane djelatnike ministarstava, najčešće djelatnike inženjerske struke. Ovaj tečaj pruža konkretna znanja iz arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike sa stajališta energetske efikasnosti. Trajanje tečaja je pet radnih dana, a podijeljen je u dva modula. Po završetku tečaja polaznik dobiva certifikat EE savjetnika. Ovaj tečaj vode vanjski stručni suradnici. 

Tečaj Gospodarenje energijom u zgradama (GEZ)

/assets/images/post/58/list/thumb/gez1.JPGGlavni cilj ovog tečaja je tehničkom osoblju zgrada pojasniti svrhu i ideju energetske efikasnosti u svim dijelovima zgrade kao energetskog sustava. Nakon tečaja polaznici bi trebali dobiti dovoljno znanja da sami mogu okvirno procijeniti stanje svojih zgrada sa stajališta energetske efikasnosti, a nakon toga odgovornima ukazati na stanje sustava i predložiti područja i mjere za poboljšanje energetske efikasnosti. Cilj radionice je također i pojasniti koliko odgovarajuće upravljanje sustavima može doprinijeti smanjenju troškova. Tečaj vode vanjski stručni suradnici.  

Tečaj za ISGE

/assets/images/post/58/list/thumb/isge radionica1.jpg
Polaznici tečaja su djelatnici koji će u budućnosti koristiti Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE, odnosno unositi na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini podatke o potrošnji i eventualnim promjenama na objektu te raditi analize i izvještaje. Educira ih se o svrsi i mogućnostima ISGE-a kao i o samom načinu korištenja sustava. 

   

 

Prezentacija Programa za odgovorne osobe 

/assets/images/post/57/list/thumb/odgovorne osobe.JPGOvom radionicom informiraju se odgovorne osobe na nivou ministarstava o samom Programu i njegovim aktivnostima, energetskoj situaciji te pravnoj regulativi i zakonima koji se tiču zgradarstva i energetske efikasnosti u RH. Na ovoj prezentaciji sudjeluju i predstavnici MINGORP-a kao nosioci Programa te MZOPU-a kao ministarstva nadležnog za regulativu iz područja zgradarstva.

 

Radionica za odgovorne na nivou objekata i tehničko osoblje za uspostavu registra

Ova radionica organizira se za odgovorne osobe na nivou objekata (npr. ravnatelje ili načelnike) i za one djelatnike tehničke struke koji aktivno sudjeluju u provođenju Programa na nivou objekata odnosno koji su odgovorni za prikupljanje podataka za uspostavu registra. Na radionici se, u prvome dijelu, polaznicima pružaju informacije o svrsi, cilju i koracima Programa dok im se u drugom dijelu prezentira ispunjavanje registra objekata (opći, konstrukcijski i energetski obrasci za određeni objekt).


Zeleni ured - Radionica za voditelje

/assets/images/post/57/list/thumb/zeleni ured mobms.jpgRadionica je predviđena za predstavnike svih institucija koji bi trebali provoditi politiku zelenog ureda unutar svoje institucije. Zadatak voditelja Zelenog ureda je da sustavno prati i analizira potrošnju te predlaže mjere poboljšanja energetske efikasnosti unutar svoje institucije u svrhu postizanja ugodnog, zdravog, ekološki prihvatljivog i energetski efikasnog radnog okruženja. Promjene trebaju biti ugrađene i u poslovanje organizacije na razini uprave koja odlučuje o ulaganjima u uredsku infrastrukturu te o procesima koji utječu na odabir tehnologija, stupanj njihovog iskorištavanja te ekološke i financijske povrate ulaganja.

Radionica za voditelje Zelenog ureda prethodi edukacijsko-motivacijskoj radionici namijenjenoj svim zaposlenicima u državnoj upravi. Predviđeno vrijeme trajanja ovakvih radionica je dva sata.


Zeleni ured - Edukacijsko motivacijska radionica za sve djelatnike javne uprave

/assets/images/post/57/list/thumb/slika3.jpgZeleni ured naziv je skupa aktivnosti, koje bi zaposlenici u okviru redovnih aktivnosti trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i uredske resurse te smanjio negativan utjecaj na okoliš. Ljudski faktor je pri provođenju politike „Zelenog ureda“ od izuzetnog značaja te uspješnost provođenja mjera koje zagovara ta politika prvenstveno ovisi o predanosti ljudi i njihovoj spremnosti na promjene obrazaca ponašanja za postizanje definiranih ciljeva. Primjenom koncepta „Zelenog ureda“ moguće uštede za energente i uredske resurse iznose između 5 i 10 posto.Godišnji i polugodišnji skupovi

/assets/images/post/57/list/thumb/prvi god skup.jpgU svrhu razmjene iskustava, informiranja o napretku Programa i prezentacije primjera dobre prakse, UNDP je predvidio polugodišnje i godišnje skupove EE timova svih ministarstava. Prva godišnjica Programa održana je kao cjelodnevna razmjena iskustava i edukacija EE timova (tim za energetsku efikasnost) u Ogulinu gdje se predstavnicima ministarstava približio primjer jednog obnovljivog izvora energije – bio mase. Također, sudionici su posjetili pogon za proizvodnju peleta u Perušiću i pripadajući kogeneracijski sustav. Zaključke sa provedenih skupova možete pronaći ovdje.


 

 

 

 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja