Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zelena javna nabava

Slijedom aktivnosti energetske efikasnosti u zgradama javne uprave, pokazala se potreba za uvođenjem kriterija energetske efikasnosti u procesu javne nabave.

Koristeći kupovnu moć, javne uprave mogu potaknuti promjene na tržištu i usmjeriti ga ka proizvodnji održivih proizvoda i usluga, smanjiti negativan utjecaj na okoliš smanjenjm potrošnje resursa u proizvodnim procesima i istovremeno, u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem, voditi brigu olokalnoj zajednici, socijalnoj pravednosti i ekonomskoj sigurnosti kroz povećanje sustava kvalitete. 

Zelena javna nabava uključuje edukaciju zaposlenika javnih uprava koji su zaduženi za javno-nabavljačke procese u gradovima i županijama (JLS) kako bi svojim aktivnostima doprinjeli postizanju ciljeva Europa 2020.

Naglasak se stavlja na energetski efikasnu odnosno „zelenu“ javnu nabavu koja će omogućiti brži ulaz energetski efikasnih proizvoda i tehnologija u javne objekte. U konačnici se očekuje smanjenje cijena energetski efikasnih tehnologija i pokretanjenjihova korištenja na široj razini.

Uz Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), kao partneri u Zelenoj javnoj nabavi sudjeluju:

/assets/images/post/1017/list/thumb/zelena javna nabava - partneri.PNG 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja