Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Obrazac za prijavu na
HIO Newsletter

Ispunjavanjem ovog obrasca, prijavljujete se na HIO Newsletter - elektroničku publikaciju namijenjenu EE timovima i svima uključenima u provedbu HIO programa. U HIO Newsletteru možete pronaći informacije o najnovijim aktivnostima na terenu kao i najave budućih događanja i općenite informacije o energetskoj efikasnosti za koje smatramo da bi Vam mogle biti zanimljive.

Poništi ili