Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Održane radionice Fonda o ZUKE-u

Održane radionice Fonda o ZUKE-u

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je ove godine održao ukupno šest regionalnih radionica, u sklopu kojih je predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave dodatno pojašnjen Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (ZUKE). Na radionicama održanima u Osijeku, Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu je ukupno prisustvovalo 383 predstavnika jedinica, predstavnici nadležnih ministarstava, 5 međunarodnih i hrvatskih institucija, 12 regionalnih agencija, 3 udruge i 12 tvrtki.

Cilj održavanja Radionice je poticanje i edukacija jedinica lokalne i regionalne samouprave kao obveznika gospodarenja energijom u svojstvu korisnika sredstava Fonda za samostalnu primjenu mjera i donošenje planskih dokumenata, odnosno programa i planova energetske efikasnosti. Naime, kako bi ostvarila nacionalne ciljeve u području energetske učinkovitosti i smanjenje neposredne potrošnje energije, a vodeći se načelom „sva smanjenja se zbrajaju“, Hrvatska je donošenjem i provedbom Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji propisala obvezu za javni sektor, županije i velike potrošače da pojedinačno izrade i provode planske dokumente energetske učinkovitosti.

Kroz razne prezentacije predstavnika resornih ministarstava prisutni su se mogli informirati o važećim zakonskim regulativama, izradi programa i planova te mjerama koje mogu provoditi kako bi poboljšali energetsku učinkovitost u svim sektorima neposredne potrošnje, uz istodobno smanjenje vlastitih troškova. Iskorištenost
potencijala mogućih ušteda u stambenom sektoru i sektoru usluga ocijenjena je nedovoljnom i procijenjeno je kako su provedbom mjera moguće godišnje uštede na razini 500 do 800 milijuna kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do sada je sufinancirao oko 1570 projekata energetske
učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora, za što je odobreno oko 568 milijuna kuna. Dodatno se u suradnji s UNDP-om i Fondom provode razne aktivnosti u sklopu programa Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i općinama koje doprinose smanjenju potrošnje energenata, a samim tim i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu.

PREZENTACIJE

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Toplinski gubici kroz pod čine i do 10% ukupnih toplinskih gubitaka kuće. Izolacijom podova kuće. godišnje je moguće uštedjeti do 5% energije za grijanje.