Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zelena knjižnica energetske efikasnosti

U sklopu provedbe EE projekta, razvijeni su razni informativni i edukativni materijali.

U kratkim brošurama predstavljene su osnovne informacije o pojedinim komponentama i specifičnostima provedbe projekta.

Priručnici i radne knjige korisni su u stjecanju novih te u proširivanju postojećih znanja iz područja energetske efikasnosti i namijenjene su zaposlenicima javne uprave te energetskim stručnjacima. 

TIPSKE MJERE

/assets/images/post/146/list/thumb/tipske.jpgTipske mjere za povećanje energetske efikasnosti u kućanstvima su informativno-edukacijski materijal kojem je cilj približiti vam energetski efikasne tehnologije, uređaje i materijale te potaknuti njihovu primjenu u kućanstvima. Tipske mjere sadrže korisne informacije o mogućim zahvatima u kućanstvu, njihovim energetskim i financijskim uštedama, potrebnim investicijama te planiranim rokovima povrata investicije.  Također, obrazloženo je kako se određena mjera provodi te je navedena i specifikacija opreme, razdoblje i način održavanja. 


Brošura je podijeljena po sljedećim cjelinama: 

1. PASIVNA I NISKOENERGETSKA GRADNJA

2. TOPLINSKA IZOLACIJA

3. GRIJANJE

4. REGULACIJA SUSTAVA GRIJANJA

5. POTROŠNA TOPLA VODA (PTV)

6. INTELIGENTNA KUĆA

7. RACIONALNA POTROŠNJA VODE 

Proračuni za potrebe grijanja kuće te za primjenu pojedinih sustava grijanja i potrošne tople vode napravljeni su za tipsku kuću od približno 150 m2 za dva klimatska područja (Zagreb i Split) u kojoj živi četveročlana obitelj. Navedene uštede, investicije i razdoblje povrata investicije ovise o mnogim parametrima te se ne mogu primjenjivati općenito jednoznačno na svaki objekt, no mogu okvirno približiti primjenu određene mjere u vašem kućanstvu.  

/assets/images/post/378/list/thumb/naslovnica6.png

PRIRUČNIK ZA PROVEDBU ENERGETSKIH PREGLEDA ZGRADA

Ovaj priručnik namijenjen je prvenstveno stručnjacima iz područja energetike koji se bave provođenjem energetskih pregleda, ali također može poslužiti i drugim inženjerima koji će uz pomoć Priručnika moći bolje razumjeti te kavlitetnije nadzirati potrošnju energije u vlastitim objektima.

 


/assets/images/post/378/list/thumb/naslovnica5.png

PRIRUČNIK ZA TJEDNU I DNEVNU ANALIZU I INTERPRETACIJU PODATAKA O POTROŠNJI ENERGIJE

Priručnik u kojem je objašnjeno koje je podatke i na koji način potrebno prikupljati, na koji način ih analizirati, kako izračunavati pojedine indikatore potrošnje energije te kako interpretirati rezultate analize, odnosno kako donositi zaključke o stanju potrošnje energije u pojedinom objektu te o potencijalnim mjerama poboljšanja energetske efikasnosti.

 
 

/assets/images/post/378/list/thumb/naslovnica4.pngPRIRUČNIK ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA (53 MB)


Priručnik je objavljen u studenom 2010. g., a nastao je kao odgovor na potrebnu interdisciplinarnost prilikom provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata. Izrađen je u okviru programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red, većinom od strane stručnjaka koji na ovlaštenim institucijama provode obuku osoba koje će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Sastoji se od 13 poglavlja te predstavlja značajan doprinos procesu stalnog stručnog usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje s ciljem poboljšanja kvalitete energetskih certifikata. Riječ je o jednom od važnih zahtjeva obnovljene direktive o energetskim svojstvima zgrada kao i Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada

/assets/images/shared/list/thumb/naslovna.JPG

PRIRUČNIK ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA - 2. dio 


Drugi dio priručnika sadržava primjere dobre prakse kod provedbe energetskih pregleda i izrade certifikata te opis metodologije izračuna učinka najčešće predlaganih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrada.

 
/assets/images/post/378/list/thumb/Zeleni ured_prirucnik.jpg

PRIRUČNIK Vodič kroz Zeleni ured

Priručnik Vodič kroz Zeleni ured obrađuje jednu od najaktualnijih ekoloških tema 21. stoljeća – kako u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjiti negativan utjecaj na okoliš, a povećati efikasnost korištenja resursa na dobrobit zaposlenika i šire zajednice. 

 

 

/assets/images/post/884/list/thumb/Zeleni ured_radnaknjiga.jpg

RADNA KNJIGA Vodič kroz Zeleni ured

Radna knjiga Vodič kroz Zeleni ured  nadopuna je Priručniku i predstavlja alat pomoću kojega je moguće ocijeniti zatečeno stanje u uredu i planirati buduće prioritete i ciljeve, politike i mjere za njihovo provođenje. Radna knjiga također pruža upute za praćenje i analizu napretka i predlaganje novih aktivnosti da bi se na kraju ostvarili zadani i mjerljivi ciljevi.
 

 
/assets/images/post/884/list/thumb/desno-procura.jpg

PRIRUČNIK PROCURA+ Vodič za isplativu održivu javnu nabavu

Procura+ priručnik pruža jasne i razumljive smjernice kako u praksi provoditi održivu nabavu. Namijenjen je bilo kojoj europskoj javnoj upravi, bez obzira na njezinu veličinu ili iskustvo u ovom području. Priručnik sadrži praktične savjete kako integrirati održivost u nabavu, informacije o troškovima održive nabave, model upravljanja za sustavnu primjenu održive nabave, ključne kriterije nabave, jednostavan pristup praćenju provedbe - tablica ocjene nabave (eng. Procurement Scorecard) te CD sa skupom primjera dobre prakse iz raznih europskih zemalja, detaljnije informacije o šest grupa proizvoda, relevantno europsko zakonodavstvo i mnoštvo drugih provedbenih alata. 
 

/assets/images/post/378/list/thumb/prirucnik za ee savjetnike.JPGPRIRUČNIK ZA ENERGETSKE SAVJETNIKE

Priručnik za energetske savjetnike pripremljen je kao početna literatura budućih energetskih savjetnika, odnosno polaznika Tečaja za energetske savjetnike. Priručnik sadrži sve informacije obrađene u sklopu Tečaja, odnosno pruža osnovna znanja o toplinskoj zaštiti zgrada, potrošnji energije u sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i potrošne tople vode, kao i potrošnji električne energije za rasvjetu i električne uređaje. Posebna poglavlja posvećena su primjeni obnovljivih izvora energije u kućanstvima, kao i o ekonomskoj procjeni projekata energetske efikasnosti. 

 

/assets/images/post/378/list/thumb/gospodarenjegradovi.jpgGOSPODARENJE ENERGIJOM U GRADOVIMA

Namjena vodiča jest pojasniti koncept energetske efikasnosti i sustavnog gospodarenja energijom te ukazati na mogućnosti koje se nude kako bi se grad ili županija učinili energetski efikasnijima. Cilj je olakšati postupak uvođenja i primjene sustavnog gospodarenja energijom u gradu ili županiji. Predstavljeni su načini identifikacije, odabira i proračunskog planiranja i provedbe projekata energetske efikasnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji daju optimalni omjer ulaganja i rezultata.

 

/assets/images/post/378/list/thumb/prirEEsamoup.jpg

Priručnik za provedbu projekata energetske efikasnosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Priručnik opisuje proces pripreme projekata energetske efikasnosti, njihovu provedbu u proračunima lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavlja primjere dobre prakse projekata energetske efikasnosti.Ovaj priručnik namijenjen je prvenstveno donositeljima odluka u javnom sektoru i službenicima zaduženim za provedbu projekata energetske efikasnosti, njihovo proračunsko planiranje i praćenje, ali i široj zainteresiranoj javnosti. Priručnik opisuje proces identifikacije projekta energetske efikasnosti te njegovu proračunsku provedbu.

/assets/images/post/378/list/thumb/lokalniprorac.jpgAnaliza i preporuke za lokalne proračune s ciljem poticanja projekata energetske učinkovitosti

Na temelju analize postojećeg stanja u Hrvatskoj te komparativnog pregleda iskustava odabranih zemalja, u studiji su istražene mogućnosti za prilagodbu lokalnih proračuna kako bi postali poticajni za projekte energetske učinkovitosti u sektoru javnih usluga. U studiji su dani prijedlozi i preporuke za odgovarajući tretman financijskih ušteda koje su rezultat povećanja energetske učinkovitosti.Informativno-edukativni materijali

Posebno zanimljivi su informativno-edukativni plakati i naljepnice čija je svrha informiranje i edukacija građana te djelatnika gradova i županija. S obzirom na činjenicu da se u javnoj upravi troše velike količine energije i vode, značajne uštede moguće su već i primjenom besplatnih mjera povećanja energetske efikasnosti (EE mjera) koje se odnose na promjenu ponašanja odnosno odgovornije i efikasnije korištenje energije i vode. Naljepnice postavljene na mjesta potrošnje energije svojim jednostavnim porukama pozivaju na energetski efikasno ponašanje te su se pokazale kao izvrstan alat poticanja provedbe besplatnih EE mjera.

Informativno edukativne postere o energetskoj efikasnosti u kućanstvu možete vidjeti u EE info uredima i EE info galerijama ili ih downloadati s naših web stranica. 

/assets/images/post/98/list/thumb/1.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/12.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/13.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/14.jpg

              /assets/images/post/98/list/thumb/15.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/16.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/17.jpg

 

Promotivno edukativni plakati o energetskoj efikasnosti u kućanstvu su u sklopu nacionalne medijske kampanje bili postavljeni na raznim oglasnim lokacijama. 

/assets/images/post/98/list/thumb/mail logo kuca.jpg   /assets/images/post/98/list/thumb/plakaata.jpg   /assets/images/post/98/list/thumb/plakat2.jpg


Promotivno edukativni oglasi 
o energetskoj efikasnosti u kućanstvu su u sklopu nacionalne medijske kampanje bili objavljeni u svim relevantnim medijima u zemlji. 

/assets/images/post/98/list/thumb/J.L.undp.01.jpg    /assets/images/post/98/list/thumb/J.L.undp.02.jpg

/assets/images/post/98/list/thumb/J.L.undp.03.jpg    /assets/images/post/98/list/thumb/J.L.undp.04.jpg

/assets/images/post/98/list/thumb/J.L.undp07.jpg

/assets/images/post/98/list/thumb/ogl1.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/ogl2.jpg     /assets/images/post/98/list/thumb/ogl4.jpg    

 

EE naljepnice

EE naljepnice postavljene na mjesta potrošnje energije svojim jednostavnim porukama pozivaju na energetski efikasno ponašanje.


/assets/images/post/842/list/thumb/1NALJEPNICE_1_2010.jpg      /assets/images/post/842/list/thumb/2NALJEPNICE_1_2010.jpg

/assets/images/post/842/list/thumb/3NALJEPNICE_1_2010.jpg      /assets/images/post/842/list/thumb/5NALJEPNICE_1_2010.jpg

/assets/images/post/842/list/thumb/4NALJEPNICE_1_2010.jpg     /assets/images/post/842/list/thumb/NALJEPNICE_1_2010.jpg

 

Informativno-edukativne brošure

Zajedno sa informativno-edukativnim plakatima i naljepnicama, razvijene su i informativno-edukativne brošure, u kojima se nalaze osnovne informacije o energetskoj efikasnosti, energetski efikasnim proizvodima i sustavima te njihovoj primjeni u kućanstvu, kao i savjeti za promjenu ponašanja u cilju odgovornijeg korištenja energije. 

 

PRIHVATITE IZAZOV TEŽAK 1 TONU CO2

/assets/images/post/146/list/thumb/1tch.JPGBrošura Prihvatite izazov težak 1 tonu COupućuje što svatko od nas može poduzeti kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova u atmosferu te ublažile i usporile neželjene klimatske promjene. U brošuri su predstavljeni kratki naputci za to kako promijeniti ponašanje na cesti, u kući, vrtu odnosno kako promijeniti odnos prema vodi, energiji, ali i otpadu. S obzirom da živimo u zajednici, svi smo odgovorni za klimatske promjene, stoga prihvatite izazov i otkrijte što baš Vi možete napraviti!

 

200 EE SAVJETA

/assets/images/post/146/list/thumb/200ee.JPGBrošura 200 EE savjeta namijenjena je informiranju, obrazovanju i upućivanju građana na konkretne aktivnosti vezano uz smanjenje potrošnje energije, uštedu na računima te smanjenje emisije stakleničkih plinova u atmosferu. Savjeti u brošuri podijeljeni su na više područja – od građenja i izolacije, preko hlađenja i grijanja, ventilacije, rasvjete, do kućanskih uredaja te gospodarenja vodom. Za primjenu nekih savjeta ne treba dodatno investirati, za neke su potrebne manje zahtjevne investicije, dok se za neke treba odlučiti na veću investiciju, ali koja će se kroz korištenje vrlo brzo isplatiti.  

 

10 NAJČEŠĆIH PITANJA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI POSTAVLJENIH NA BESPLATNOJ INFO LINIJI 0800 200 170

/assets/images/post/1089/list/thumb/FAQ brosura_naslovna.PNGU okviru sustavne provedbe integriranih informativno-edukativnih aktivnosti kroz projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, tijekom njegovih osam godina provedbe (2005-2013), građani su na telefonsku info-liniju projekta 0800 200 170 besplatnim pozivima mogli postavljati svoja pitanja o energetskoj efikasnosti (učinkovitosti) i obnovljivim izvorima energije. Na pitanja građana odgovarali su energetski savjetnici, a odgovori građanima na deset najčešće postavljenih pitanja posebno su pripremljeni i objavljeni u ovoj edukativnoj brošuri.

 

 

 Filmovi

U želji što kvalitetnijeg komuniciranja rezultata provedbe kako EE projekta u cijelosti tako i njegovih sastavnica, uz tiskane i multimedijalne publikacije aktivnosti projekta dokumentirane i na filmu. S tim ciljem nastalo je nekoliko dokumentarnih filmova te animirani film za djecu Misli na sutra

Dovesti kuću u red

/assets/images/post/146/list/thumb/tipske.jpgDokumentarni film Dovesti svoju kuću u red snimljen je u sklopu HIO programa te pokazuje kako je aktivnostima trogodišnje provedbe inovativnog programa energetske efikasnosti moguće generirati milijunske godišnje uštede smanjujući nepotrebnu potrošnju energije u zgradama u vlasništvu hrvatske Vlade. 

 

  

 

Misli na sutra

/assets/images/post/146/list/thumb/tipske.jpgMisli na sutra je desetominutni animirani film za djecu o efikasnom korištenju energije, a za cilj ima poticanje pozitivnog i odgovornog ponašanja prilikom svakodnevnog korištenja energije. Proizveden je 2008. godine, a uz DVD filma priložena je i ilustrirana edukativna brošura koja zajedno s filmom čini edukativni komplet.

 

  

Moj EE grad

/assets/images/post/146/list/thumb/tipske.jpgInformativno-edukativni film Moj EE grad snimljen je u sklopu EE projekta 2008. godine. 

 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Jednom godišnje provjerite plinske ili uljne instalacije i plamenik. Zaprljani plamenik uzrokuje nedovoljno izgaranje goriva, ali i manje efikasan rad cijelog sustava.