Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Daljinsko očitanje i EE panel

Daljinsko očitanje

Sustav daljinskog očitanja potrošnje energije trenutno je instaliran i funkcionalan na 41 lokaciji diljem RH. Mjera daljinskog očitanja provodi se tako da se na objektu instalira mjerna i komunikacijska oprema, koja omogućava automatsko i daljinsko povezivanje objekta s Informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE).

U drugoj projektnoj godini HIO programa je kao pilot projekt osmišljensustav daljinskog očitanja potrošnje energenata  i uveden na 20 lokacija (15 u Zagrebu, 2 u Splitu, po 1 u Lepoglavi, Osijeku i Rijeci). Dobra praksa automatiziranja praćenja potrošnje vode i energije odmah je dala i izvrsne rezultate po pitanju ušteda, te su na temelju pravovremene informacije uočena puknuća vodovodnih cijevi (KB Dubrava i Kaznionica u Lepoglavi). Provedene mjere uz minimalnu investiciju osiguravaju godišnje smanjenje troškova za vodu od 2.000.000 kn godišnje. 

Uz konzervativnu procjenu o smanjenju potrošnje energije od 5% na lokacijama na kojima je instaliran sustav daljinskog očitanja zbog kvalitetne satne informacije o potrošnji i edukacije krajnjih korisnika putem EE panela, jednostavan period investicije u sustav daljinskog očitanja manji je od godinu dana.

U trećoj projektnoj godini HIO programa, sustav je instaliran na još 16 dodatnih lokacija (11 u Zagrebu, po 1 u Rijeci, Opatiji, Lovranu, Puli i Rovinju).

U četvrtoj projektnoj godini HIO programa, sustav je instaliran na još 5 lokacija.

S obzirom da je sustav instaliran na  41 lokaciju, daljnji korak u gospodarenju energijom definitivno je nadogradnja sustava za potrebe upravljanja potrošnjom energije, kako bi se omogućile daljnje uštede energije i novca. Kada se aktivno pristupi automatiziranju pojedinih sustava potrošnje energije na objektu, svjetska praksa pokazuje da se ostvaruju uštede na razini 20-30%.

/assets/images/post/60/list/thumb/Sustav-daljinskog-ocitanja-potrosnje.png 

Shematski prikaz izvedbe sustava daljinskog očitanja potrošnje energije

 

EE panel

Informacije o potrošnji električne i toplinske energije te prirodnog plina i vode prikupljeni sa mjernih mjesta nakon obrade u ISGE sustavu prikazuju se na edukacijsko-informacijskom panelu - EE panelu.

EE panel korisnicima pruža uvid u trenutno stanje svakog brojila te daje informaciju o dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj potrošnji svakog energenta, kao i godišnji trošak po zaposleniku izražen naturalno, financijski i u količini proizvedenog ugljičnog dioksida. Uz informacije o potrošnji, na EE panelu se prikazuju i praktični savjeti primjenom kojih zaposlenici osobno mogu pridonijeti smanjenju potrošnje energije.

Smještanjem monitora na uočljivo mjesto na ulazu u pojedine objekte postiže se svjesnost zaposlenika i korisnika prostora o stvarnoj potrošnji energenata te važnosti energetski efikasnog ponašanja.

 
/assets/images/post/60/list/thumb/eepanel1.jpg /assets/images/post/60/list/thumb/eepanel2.jpg

 Izvedba EE panela na objektu Ministarstva financija

 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Termostat hladnjaka regulirajte na srednju poziciju. Niža temperatura ne znači nužno i bolje čuvanje hrane, a potrošnja energije može porasti za 10-15%.