Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Održana treća ISGE radionica za krajnje korisnike Šibensko-kninske županije

Održana treća ISGE radionica za krajnje korisnike Šibensko-kninske županije

Nakon otvorenja Info centra energetske efikasnosti u šibenskoj Industrijsko-obrtničkoj školi je u informatičkoj učionici održana treća ISGE radionica namijenjena krajnjim korisnicima sustava zaduženima za objekte u vlasništvu Šibensko-kninske županije. Radionici je prisustvovalo 12 sudionika koji će pratiti mjesečnu i tjednu potrošnju energenata u 2 opće bolnice, „Hrvatski ponos“ Knin i OB Šibensko-kninske županije, kao i u Domu za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik, te u 2 županijske osnovne škole.

Uvodnu riječ je održala Lana Hudetz, regionalna administratorica ISGE sustava, koja je prisutnima pojasnila njihove obveze i dužnosti prema ZUKE-u, kao i rezultate provedbe SGE projekta do sada na području Šibensko-kninske županije. Prisutnima se pojasnila uloga i funkcionalnosti Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), te ih se uputilo u princip unosa mjesečnih računa kao i tjednih očitanja u sustav. Domarima je pojašnjeno na koji način će tjedno očitavati brojila te kako očitavati digitalna brojila električne energije.  Pojasnilo im se na koji način odabrati opskrbljivača električne energije i na taj način prestati plaćati en. uravnoteženja te smanjiti nepotrebne troškove u iznosu od 20% na godišnjoj razini. Informirani su i o HEP-ovoj web aplikaciji gdje mogu dobiti pristup mjernim podacima i imati uvid u tjedna očitanja. Korisnicima je Goran Hudetz, tehnički asistent, pomagao oko unosa mjesečnih računa u sustav.

Za sve objekte uneseni su podaci u ISGE. Za objekte za koje su napravljeni energetski pregledi, podaci su nadopunjeni iz audita i energetski certifikati su u ISGE sustavu, te su unešeni svi mjesečni računi od 2007. godine. Na radionicu su ujedno donešeni računi od svih energenata koji su nedostajali da se upotpuni baza u ISGE sustavu, te će ih asistenti SGE projekta unijeti u bazu i zaključati sve godine od 2007. do 2012.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Provjerite sa stručnjakom je li vaš kotao prevelik za potrebe grijanja vaše kuće. Ukoliko je kotao većeg kapaciteta od potrebnog, češće će se paliti i gasiti, što povisuje potrošnju goriva i troškove.