Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Radionica za korisnike ISGE sustava Grada Koprivnice

Radionica za korisnike ISGE sustava Grada Koprivnice

U prostorijama Visoke poslovne škole danas je održana edukativna radionica za odgovorne osobe ISGE sustava grada Koprivnice na temu ISGE kao alat za provjeru točnosti unosa mjesečnih računa i očitanja energenata i vode. Radionica je provedena interaktivno kroz rad na računalu pomoću kojeg se svaki polaznik radionice mogao prijaviti u ISGE te otvoriti objekte za koje kao odgovorna osoba vrši unos mjesečnih računa za energiju i vodu.

Radionicu je vodio Miljenko Vuković, regionalni SGE asistent, a prisustvovalo je 13 korisnika ISGE sustava i voditelj gradskog EE ureda Nebojša Kalanj. U ISGE sustavu se nalazi 30 objekata koji su u vlasništvu Grada ili za koje Grad plaća račune za energente i vodu.

Predavanjem se obuhvatila problematika najčešćih grešaka koje su do sada uočene kod unosa mjesečnih računa i očitanja u ISGE, a s ciljem ukazivanja na iste kako osobe zadužene za ISGE na objektima u potpunosti mogle preuzeti obvezu redovitog unosa računa i očitanja u ISGE. Na taj će se način postaviti preduvjeti za ispunjavanje obveze prema ZUKE-u.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilikom pranja rublja, vodite računa o tome kako je energetski efikasnije pranje punog bubnja te odaberite program s najnižom temperaturom vode dostatnom da rublje bude kvalitetno oprano.