Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Statistika ISGE sustava

Jedan od ciljeva projekata Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske te Dovesti svoju kuću u red je u ISGE sustav unijeti relevantne podatke o svim javnim zgradama u vlasništvu gradova i županija (SGE projekt) odnosno Vlade RH (HIO program) te uz pomoć programa pratiti kretanje potrošnje u tim objektima.

ISGE sustav implementiran je u 79 gradova, 18 županija, 18 ministarstava i raznim ostalim tijelima državne uprave te je trenutno za ISGE aplikaciju aktivirano više od 1400 korisničkih računa! Svi korisnici educirani su za gospodarenje energijom u zgradama za koje su nadležni, kao i za korištenje ISGE sustava.

 

/assets/images/post/125/list/thumb/ISGE statistika1.PNG

 

Više od polovine svih objekata u vlasništvu i na korištenju javne uprave u RH, točnije 8.745 energetskih troškovnih centara (ETC)* je do sada registrirano u ISGE sustavu odnosno za njih su prikupljeni i uneseni osnovni podaci. 

Unos mjesečnih računa odvija se od 2007. (koja se smatra referentnom godinom za usporedbu potrošnje) do danas i otvoreno je oko 17.000 mjernih mjesta potrošnje različitih energenata: vode, električne energije, plina, lož ulja, toplinarstva i vode. Za oko 7.000 mjernih mjesta, unešeni podaci o potrošnji su pregledani, te su mjerna mjesta zaključana za daljnji unos/uređivanje.    

U  2.505 objekata u vlasništvu ili na korištenju gradova, županija te ministarstava, uspostavljena je praksa redovne kontrole troškova za energiju putem računa, dok se redovnim unosom očitanja može pohvaliti 1.395 objekata.  Samo za 2012. godinu (koja i nije do kraja popunjena) uneseno je preko 125.000 računa te 315.000 očitanja potrošnje energije i vode.

Na 42 lokacije, odnosno 278 mjernih mjesta, instaliran je sustav za automatsko i daljinsko praćenje potrošnje energije.
 
U iduće dvije godine bit će prikupljeni i uneseni podaci za sve objekte, a sustavom će upravljati nadležno tijelo državne uprave.

 

/assets/images/post/125/list/thumb/ISGE statistika 3.PNG

 
* ENERGETSKI TROŠKOVNI CENTAR (etc) je funkcionalna cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji na dotičnu potrošnju utječu.
u praksi, etc može biti i jedan ured ili cijela bolnica s 30 objekata u kojem svaki korisnik ima svoje mjerno mjesto potrošnje, kao i virtualni kompleks koji povezuje 2 različita korisnika objekata samo jer oba korisnika dijele jedno mjerno mjesto potrošnje.  
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Kod kupnje klimatizacijskog uređaja, obratite pažnju na faktor hlađenja uređaja - COP ili EER (uglavnom se kreće od 2,5 do 4). Veći COP faktor označava energetski efikasniji uređaj.