Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Energetika na otocima

Konferencija Energetika na otocima, održana je u Komiži na otoku Visu od 26.-28. ožujka 2009., a prvenstveno je bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne samouprave na otocima. Cilj konferencije bio je informiranje i educiranje o već postojećim mogućnostima gospodarenja energijom i poboljšanju stanja energetskih sustava na otocima. Također, potaknuta je i međusobna suradnja gradova na otocima te njihova suradnja sa županijama s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti na otocima.

/assets/images/post/18/list/thumb/DSC_1533.JPG

Konferencija je bila podijeljena u tri radna tematska dijela. Prvi radni dio odnosio se na gospodarenje energijom na otocima, drugi na financiranje, pravni okvir i realizaciju projekta, dok su u trećem dijelu prezentirani primjeri projekta poboljšanja energetske efikasnosti.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika, većinom predstavnika jedinica lokalne samouprave sa otoka i obalnih županija.

Prezentirane teme su uključivale: 

  • Sustavno gospodarenje energijom u zgradama lokalne samouprave,
  • Ukapljeni naftni plin (UNP) kao energent na otocima,
  • Obnovljivi izvori energije (OIE),
  • Sufinanciranje ugradnje UNP-a i solarnih kolektora putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU),
  • ESCO model provedbe projekata, te
  • Prezentacije provedbenih koraka potrebnih za realizaciju EE projekata na otocima. 
 
 
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Kod montaže klimatizacijskog uređaja, vanjsku jedinicu po mogućnosti montirajte na sjeverni dio kuće, a cijevi koje spajaju vanjsku i unutarnju jedinicu adekvatno izolirajte.