Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zašto sustavno gospodariti energijom?

POTENCIJAL FINANCIJSKIH UŠTEDA OSTVARIV POVEĆANJEM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U URBANIM PODRUČJIMA

Troškovi za energiju RH = 15% BDP-a

/assets/images/post/590/list/thumb/BDP.PNG


Stanje u Hrvatskoj 2005. godine, šest godina prije pokretanja EE projekta:

 • Zakonski okvir za područje energetske efikasnosti nije bio potpun
 • Za potrebe sustavnog gospodarenja energijom, ljudski i tehnički kapaciteti javne uprave nisu bili dostatni  
 • U najvećem broju gradova, županija i ministarstava, podaci o zgradama u vlasništvu ili na korištenju javne uprave bili su nepotpuni te nisu sadržavali informacije o potrošnji energenata i troškovima za energente
   
 • Općenito, bio je zamjetan nedostatak prakse sustavnog gospodarenja energijom u zgradama
   
 • Svijest o energetskoj efikasnosti kao izvoru energije nije bila raširena, a i informiranost o energetski efikasnim proizvodima i tehnologijama nije bila adekvatna
   
 • Samo dvije tvrtke u Hrvatskoj imale su stručne kapacitete za provedbu energetskih pregleda zgrada
  
 
Provedba EE projekta uključila je razne stručnjake te su provedene nebrojene aktivnosti.
 

Ključni koraci uvođenja sustavnog gospodarenja energijom u zgrade javnog sektora, uključuju:

/assets/images/post/590/list/thumb/Koraci provedbe sgenergijom.PNG

Šest i pol godina kasnije, u listopadu 2011. godine je situacija u svim aspektima korištenja i gospodarenja energijom u Hrvatskoj sasvim drugačija od stanja zatečenog na početku!

REZULTATI EE PROJEKTA >


image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
 • Izolirajte cijevi tople vode koje prolaze kroz negrijane prostore. Cijev koja vodi od kotla do spremnika s toplom vodom treba biti izolirana, kao i spremnik vode.