Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Završene edukacije krajnjih korisnika Grada Gospića

Završene edukacije krajnjih korisnika Grada Gospića

U informatičkoj učionici OŠ dr. Jure Turića u Gospiću danas je održana druga ISGE radionica namijenjena krajnjim korisnicima objekata  u vlasništvu Grada Gospića, a prisustvovalo je 8 sudionika koji će pratiti mjesečnu i tjednu potrošnju energenata na 11 objekata. Ovom radionicom završene su edukacije krajnjih korisnika te se u Gradu Gospiću sustavno gospodari energijom u 26 objekata i uspostavljen je Registar svih javnih zgrada u vlasništvu Grada.

Praćenje potrošnje ključno je za sustavno gospodarenje energijom i predstavlja jedan od koraka provedbe SGE projekta. Uvodnu riječ je održala Ivana Fabijan, članica EE tima, koja je prisutnima pojasnila njihove obveze i dužnosti prema ZUKE-u, kao i rezultate provedbe SGE projekta do sada u Gradu Gospiću. Također je sve prisutne obavijestila o trenutno otvorenom natječaju koji objavljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju energetskih pregleda i energetskim certifikatima zgrada. Regionalna administratorica ISGE sustava Lana Hudetz prisutnima je pojasnila ulogu i funkcionalnosti Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), te ih zajedno s Goranom Hudetzom, tehničkim asistentom, uputila u princip unosa mjesečnih računa kao i tjednih očitanja u sustav. Domarima je pojašnjeno na koji način će tjedno očitavati brojila te kako očitavati digitalna brojila električne energije. 

Nakon ISGE radionice za krajnje korisnik,e uslijedio je radni sastanak s gospićkim EE timom na kojem im je pružena tehnička pomoć u dopuni podataka u ISGE sustavu potrebnih za ispis tablice koju će proslijediti Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU).  

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Zamjenom starog kotla na lož ulje kondenzacijskim kotlom na prirodni plin moguće je uštedjeti na troškovima i do 73%, dok je povrat investicije moguć u roku 3 godine.