Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Druga radna konferencija SGE u ZG holdingu

Druga radna konferencija SGE u ZG holdingu

Na drugoj radnoj konferenciji pod nazivom Sustavno gospodarenje energijom u Zagrebačkom holdingu danas su u prostorijama Holdinga predstavljene sve aktivnosti energetski učinkovitog gospodarenja koje su do sada provedene u Holdingovim podružnicama, rezultati provedbe projekta Sustavno gospodarenje energijom (SGE) te planovi za budući razvoj.

O provedbi SGE projekta u Zagrebačkom holdingu, na konferenciji je govorio Zoran Nad, voditelj središnjeg Tima za energetsku efikasnost ZGH, istaknuvši kako ZG holding već dvije godine sustavno radi na ostvarivanju ciljeva projekta. Rekao je kako se  primjenom načela energetski učinkovitog poslovanja mogu ostvariti značajne uštede u poslovanju.

Direktorica Službe za razvoj Zagrebačkog holdinga Mirela Bartolec objasnila je da se energetski projekti mogu financirati i iz sredstava fondova EU, a da projekti pokrenuti za financiranje iz EU fondova obuhvaćaju područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, plinoopskrbe, svjetlovodne distribucijske mreže, gospodarenje otpadom te ekologije i energetske učinkovitosti. "Zagrebački holding nedavno je prijavio devet velikih projekata za dobivanje sredstava Europskih fondova za izradu projektne dokumentacije u sklopu programa Ministarstva regionalnog razvitka i fondova EU, a nastavljamo s izradom i drugih projekta", rekla je Bartolec.

O načinima i modelima  financiranja energetskih projekata govorila je Nives Kusaković, koordinatorica za  projekte EU fondova Zagrebačkog holdinga. Nakon opsežne prezentacije svih raspoloživih fondova EU, poput Strukturnih fondova, a to su Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond, Kohezijskog fonda i Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Kusaković je navela primjere uspješno financiranih projekata lokalno i međunarodno, uključujući i primjere iz fondova za financiranje pripreme projekata (Elena, Jessica i Jaspers).

"Kao svijetli primjer provođenja projekata financiranih iz Inteligent Energy Europe programa,  treba istaknuti projekte u kojem podružnica Čistoća sudjeluje kao partner u konzorciju, a to su, kao prvo, Projekt Clean Fleets. On se temelji na Direktivi 2009/33/EZ Europskog parlamenta i vijeća o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Provedbom projekta pomoći će se tijelima javne uprave i voditeljima voznih parkova u primjeni Direktive kroz pružanje tehničke podrške kod postupaka nabavke vozila, obuku zaposlenika koji sudjeluju u provedbi te pružanje mogućnosti za razmjenu informacija. Sljedeći projekt je Projekt Urban Biogas ili Gradski otpad za proizvodnju bioplina te korištenje biometana za utiskivanje u plinsku mrežu i promet u urbanim sredinama – u okviru IEE programa. Cilj projekta je razvoj pet tržišnih koncepata Od otpada do biometana, čime se doprinosi smanjenju odlaganja otpada i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora" rekla je Nives Kusaković.

Na kraju je predstavila i Horizon 2020, novi okvirni program  koji će u periodu od 2014. do 2020. godine sa 80 milijardi eura financirati istraživačke tehnologijske i inovacijske projekte.

Iz podružnice Vodoopskrba i odvodnja predstavljen je dosadašnji rad na projektu napredne bežične mreže za daljinsko očitanje vodomjera i naplatu vode na području Grada Zagreba, a  podružnica ZET predstavila je projekt GO ZET koji je u podružnici postao novi alat za energetsko upravljanje okolišem, što uključuje smanjenje proizvodnje otpada te usklađivanje sa zakonskim propisima.

Nakon  konferencije, svim djelatnicima ZG holdinga koji su sudjelovali na konferenciji su uručene i diplome.

/assets/images/post/1180/list/thumb/zagrebacki holding sge prezentacija1.jpg

 

Tekst preuzet sa www.zgh.hr 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Papir, staklenu i plastičnu ambalažu odlažite u za to predviđena odlagališta.