Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Grad Bjelovar i sustavno gospodarenje energijom u gradovima

Grad Bjelovar i sustavno gospodarenje energijom u gradovima

Predstavnici grada Bjelovara te predstavnici UNDP-a, HEPECSO-a i EKONERG-a razmotrili su daljnje korake vezane uz uvođenje sustavnog gospodarenja energijom u gradu. Dogovoren je skori početak energetskih ocjena objekata u vlasništvu grada Bjelovara.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilikom izbora štednjaka, odaberite onaj koji ima mogućnost kuhanja i na plin. Plin je ekološki prihvatljiviji energent od el. energije, a vrijeme kuhanja i lakoća reguliranja temperature je puno brža.