Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Gradu Drnišu uručena Energetska povelja

Gradu Drnišu uručena Energetska povelja

Danas je zamjenici gradonačelnika Grada Drniša, Vlatki Dujilo, uručen primjerak Energetske povelje gradonačelnika i župana RH. Povelju je uručila koordinatorica SGE projekta za Sjevernu Dalmaciju i Liku, Jelena Atlić McColgan, ističući važnost provedbe sustavnog gospodarenja energijom na nivou Grada. 

Radnom sastanku koji je uslijedio prisustvovali su predstavnici Grada. Koordinatorica je pojasnila korake provedbe SGE projekta te zakonske odredbe. Predstavnici Grada su potvrdili spremnost pristupanju SGE projektu te su nakon uputa krenuli u prikupljanje potrebnih podataka o zgradama koje su u vlasništvu Grada ili za čije institucije Grad plaća račune za energente. 

Ovime je uručena i zadnja Energetska povelja na području Sjeverne Dalmacije i Like.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Štedne žarulje opasan su otpad stoga je potrebno njima pažljivo rukovati i odlagati ih na za to predviđena odlagališta.