Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Održana edukacija krajnjih korisnika Grada Benkovca

Održana edukacija krajnjih korisnika Grada Benkovca

U prostorijama Gradske knjižnice u Benkovcu danas je održana ISGE radionica namijenjena krajnjim korisnicima objekata  u vlasništvu Grada, kojoj je nazočilo 13 sudionika, od kojih su dvije članice benkovačkog EE tima. Ovom radionicom obuhvaćeni su svi krajnji korisnici te se u Gradu Benkovcu sustavno gospodari energijom u 7 objekata i uspostavljen je Registar svih javnih zgrada u vlasništvu Grada.

Uvodnu riječ je održala Marija Bešlić, viša savjetnica u gradskoj upravi i članica EE tima, koja je prisutnima pojasnila njihove obveze i dužnosti prema ZUKE-u, naglasila važnost praćenje potrošne i sustavnog gospodarenja energijom, te u par rečenica predstavila rezultate provedbe SGE projekta u Gradu Benkovcu. Također je sve prisutne obavijestila o trenutno otvorenom natječaju koji objavljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju energetskih pregleda i energetskim certifikatima zgrada.

Nakon toga je regionalna administratorica ISGE sustava Lana Hudetz  domarima/tehničkim osobama pojasnila na koji način će tjedno očitavati brojila te kako očitavati digitalna brojila električne energije, te je svima prisutnima pojasnila ulogu i funkcionalnosti Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE). Nakon uvodnih riječi održao se interaktivni dio radionice gdje su 4 osobe educirane za unos podataka o potrošnji energije i vode u ISGE te ih je zajedno s Goranom Hudetzom, tehničkim asistentom, uputila u princip unosa mjesečnih računa kao i tjednih očitanja u sustav.

Nakon ISGE radionice za krajnje korisnike uslijedio je radni sastanak sa članicom EE tima na kojem joj je pružena tehnička pomoć u dopuni podataka u ISGE sustavu koji su potrebni za ispis tablice koju će proslijediti Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU).  

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Punjači za mobitele, osobna računala i digitalne kamere troše energiju i kad su odvojeni od uređaja, a zbog zagrijavanja predstavljaju i rizik od požara. Kad se ne koriste, treba ih isključiti iz utičnica!