Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Podjela Priručnika za energetsko certificiranje zgrada

U tijeku je podjela Priručnika za energetsko certificiranje zgrada prema institucijama koje su ovlaštene za izobrazbu energetskih certifikatora zgrada. Priručnik je objavljen u studenom 2010. g., a nastao je kao odgovor na potrebnu interdisciplinarnost prilikom provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata. Izrađen je u okviru programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red većinom od strane stručnjaka koji na ovlaštenim institucijama provode obuku osoba koje će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. U ostvarenju priručnika sudjelovalo je 11 autora, te 2 urednika: dr. sc. Vlasta Zanki, voditeljica programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red i prof. dr. sc. Branimir Pavković, redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Priručnik se sastoji od 13 poglavlja. Slijedi kratak prikaz tema:

 1. poglavlje obuhvaća osvrt na europske i hrvatske propise u svezi energetskog certificiranja, uspostavu sustava certificiranja i djelovanje ovlaštenih osoba. 

2. poglavlje daje pregled hrvatske i europske tehničke regulative.

3. poglavlje dane su osnove proračuna kretanja zraka, topline i vlage u građevini, te prikaz fizikalnih proces koji se odvijaju u građevinskim strukturama. 

4. poglavlje sadrži tipologiju izgradnje zgrada prema vremenu gradnje i energetskim potrebama, smjernice za integraciju elemenata za korištenje obnovljivih izvora energije u arhitekturu, opis svojstava građevinskih materijala, te analizu zgrade i njenih građevinskih dijelova. 

5. poglavlje pruža osvrt na osnovne izvore i transformaciju energije, a u nastavku su opisani sustavi grijanja građevina i potrošne tople vode s osvrtom na njihove sastavne dijelove i značajke potrošnje energije. 

6. poglavlje također se odnosi na sustave grijanja, s naglaskom na detalje na koje je potrebno obratiti pažnju kod energetskih pregleda takvih sustava.

7. poglavlje opisani su potencijali i način primjene obnovljivih izvora energije s naglaskom na primjenu sunčeve energije.

8. poglavlje sadrži prikaz sustava klimatizacije s njihovim elementima, opis mogućnosti povrata topline u klimatizacijskim sustavima i prijedlog mjera za poboljšanje njihovih svojstava. Na početku poglavlja dani su uvjeti toplinske ugodnosti kod boravka čovjeka u zgradi, te opis osnovnih promjena stanja zraka u klimatizaciji.

9. poglavlje opisuje principe rada rashladnih uređaja, njihove radne tvari, te je dan prikaz rashladnih sustava i sustava s dizalicama topline, kao i i njihovih komponenti s osvrtom na energetsku učinkovitost.

10. poglavlje opisuje tehnologije kogeneracije, značajke i dimenzioniranje kogeneracijskih postrojenja, te informacije o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

11. poglavlje sadrži detaljan opis metodologije proračuna gubitaka i dobitaka topline zgrade, kao i metodologije proračuna potrošnje energije u zgradarstvu prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, odnosno odgovarajućim normama.

12. poglavlje pruža teoretske osnove i prikaz izvedbe i primjene termografskih sustava koji mogu biti vrlo koristan alat kod provedbe energetskih pregleda zgrada.

13. poglavlje daje osvrt na učinkovitost elektrotehničkih sustava zgrade, njihov pregled i moguće mjere poboljšanja njihovih svojstava.

Priručnik predstavlja značajan doprinos procesa stalnog stručnog usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje s ciljem poboljšanja kvalitete energetskih certifikata. Riječ je o jednom od važnih zahtjeva obnovljene direktive o energetskim svojstvima zgrada kao i Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada.

 
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilikom gradnje kuće, osigurajte prirodnu ili mehaničku ventilaciju potkrovlja. Ona je nužna za uklanjanje vlage iz prostora i topline ljeti kad temperatura u potkrovlju može dosegnuti i preko 50 °C.