Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

SGE edukacijska radionica i EE izložba u Valpovu

 SGE edukacijska radionica i EE izložba u Valpovu

U sklopu prezentacije SGE projekta, održana je radionica o uspostavljanju registra zgrada u vlasništvu Grada Valpova i Grada Belišća. Na radionici je sudjelovalo petnaestak predstavnika Grada, gradskih javnih ustanova, učilišta, osnovnih i srednjih škola, itd. U nastavku provedbe SGE projekta napravit će se preliminarni energetski pregledi zgrada u vlasništvu Grada te će Valpovo i Belišće nastaviti s uvođenjem mjera energetske efikasnosti u svoje objekte.

Na glavnom Valpovačkom šetalištu postavljena je EE izložba, na kojoj su građani mogli razgledati EE kombi grada Osijeka, na kojem su izloženi vakuumski kolektori, foto-naponski paneli i toplinska crpka.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilikom izbora štednjaka, odaberite onaj koji ima mogućnost kuhanja i na plin. Plin je ekološki prihvatljiviji energent od el. energije, a vrijeme kuhanja i lakoća reguliranja temperature je puno brža.