Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Sudjelovanje na 4. međunarodnoj konferenciji o UNP-u

Sudjelovanje na 4. međunarodnoj konferenciji o UNP-u

Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj sudjelovao je na 4. međunarodnoj izložbi i konferenciji o ukapljenom naftnom plinu koja se održavala u Hotelskom naselju Solaris u Šibeniku pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske.

Na konferenciji je prezentiran potencijal iskorištavanja UNP-a u sektoru stanovanja i uslužnom sektoru kao ekološki i ekonomski prihvatljiviji energent od loživog ulja koje se u Hrvatskoj još vrlo često koristi kao gorivo. U procesu povećavanja udjela korištenja UNP-a za zagrijavanje zgrada potrebno je usredotočiti se na edukaciju i informiranje građana o njegovim karakteristikama, te otklanjanje predrasuda i straha od plina.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Uštede koje je moguće ostvariti korištenjem energetski efikasnih kućanskih aparata ovise o učestalosti uporabe aparata, a kreću se od 100-200 kn godišnje.