Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Uspješno proveden EE projekt

Nakon 8 godina provedbe, UNDP Hrvatska uspješno je priveo kraju projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt). Ostvareni rezultati nisu zanemarivi, naime provedene su aktivnosti kumulativno za 2011., 2012. i 2013. godinu ostvarile smanjenje troškova za energiju u zgradama javnog sektora u iznosu višem od 150 milijuna kuna!

U sklopu projekta je uspostavljen središnji nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) s registrom od skoro 8500 zgrada javnog sektora i oko 1500 korisnika, postavljeni su temelji organizacijske strukture nužne za sustavno gospodarenje energijom na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i uspostavljen je proces aktivnog nadzora potrošnje energije u zgradama javnog sektora. 

31. listopada 2013. godine UNDP je formalno dovršio provedbu projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, a nastavak provođenja aktivnosti nacionalnih komponenti projekta nakon UNDP-a preuzimaju nacionalne institucije.

Provođenje aktivnosti projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Hrvatskoj (SGE projekt), Programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red (HIO) program te vođenje nacionalnog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE-a) u ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) preuzima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Aktivnosti informiranja i educiranja građana i zaposlenika javnog sektora te provođenje energetskih pregleda preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Nadzor i koordinacija sustavnog gospodarenja energijom u zgradama javnog sektora u Hrvatskoj i dalje ostaje u nadležnosti MGIPU-a.

Transfer aktivnosti i potrebnih provedbenih resursa s UNDP-a na nacionalne institucije uspješno je proveden u periodu od 31. listopada do 31. prosinca 2013 godine, te je koordinacija i nastavak provođenje svih započetih aktivnosti EE projekta od siječnja 2014. godine u potpunosti u nadležnosti MGIPU-a, APN-a i FZPEU-a.

Tim EE projekta UNDP-a svima zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji i želi uspjeh u nastavku aktivnosti nadležnim državnim institucijama.


Kontakti nadležnih institucija:

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN

Odjel „Sustavno gospodarenje energijom i ISGE sustav“

elektronička pošta – općenite informacije: energ-isge@apn.hr 

elektronička pošta – informacije vezane uz ISGE: isge@apn.hr 

telefon: (+385)1 6331 650

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FZOEU

Sektor za energetsku učinkovitost (EnU) 

elektronička pošta – općenite informacije: kontakt@fzoeu.hr 

elektronička pošta – informacije vezane za Sektor EnU:enu@fzoeu.hr

telefon: (+385)1 5391 800

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Toplinska izolacija osnova je energetske efikasnosti građevinskih objekata. Izolacijom krova, zidova i podruma, bitno će se smanjiti gubitci topline te će se izbjeći ljetno pregrijavanje.