Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

ZG holding razvija Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom

ZG holding razvija _Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom_

U sklopu SGE projekta, Zagrebački holding d.o.o razvija Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Razlog pokretanja ovog razvojnog programa jest činjenica da se do sada otpadom gospodarilo na razini podružnica te se nije imao uvid u cjelokupnu količinu nastalog otpada na razini Holdinga, kao ni uvid u vrste otpada koje se na razini Holdinga generiraju. Gospodarenje otpadom dio je uvođenja Zelenog ureda u poslovanje tvrtke. Svrha uvođenja Zelenog ureda i zelenog poslovanja u organizaciju je doprinos u primjeni načela održivog razvoja u poslovnom sektoru. 

Zagrebački holding d.o.o. nastoji pružiti najbolje usluge svojim korisnicima te biti primjer odgovorne javne tvrtke i stoga će i dalje ulagati u povećanje kvalitete i tehničko-tehnološki razvoj. 

Sukadno zakonskim odredbama tvrtka je u obvezi imati izrađene planove gospodarenja otpadom kao i vođenje registra onečišćenja okoliša. Razvojem ovog sustava osigurat će se mogućost uvoda i nadzora nad vrstama i količinama generiranog otpada koje su značajne kako za tvrtku tako i za lokalnu zajednicu, kao i mogućnost da se ciljanim mjerama osigura smanjenje komunalnog otpada, kroz povećanje izdvajanja otpada te time postigne i jedan od željenih ciljeva -  podizanje kvalitete zaštite okoliša. 

Prvi korak je prikupljanje podataka o otpadu u svim podružnicama, društvima i ustanovi, za 2010. godinu. Podaci o otpadu razdijeljeni su po vrstama otpada - miješani komunalni otpad; sakupljeni opasni, neopasni otpad i hlapljive organske spojeve; biootpad i otpadna jestiva ulja...

/assets/images/post/519/list/thumb/ZGH.JPG

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilagodite garderobu godišnjem dobu te ugradite termostate pomoću kojih troškove možete smanjiti do15%! Također, ne zaboravite redovito servisirati i čistiti grijaća tijela!