Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Rezultati EE projekta

Nakon istraživanja situacije u energetici u Hrvatskoj 2005. godine UNDP u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Globalnim fondom za okoliš, pokreće projekt Poticanje energetske efikasnosti u HrvatskojŠest i pol godina kasnije, u listopadu 2011., situacija u svim aspektima korištenja i gospdarenja energijom u Hrvatskoj je sasvim drugačija!

Rezultati nakon šest i pol godina sustavne provedbe projektnih aktivnosti

Javne politike:

 • Energetska politika usklađena s energetskom politikom EU; donesen Nacionalni program energetske učinkovitosti (NPPEU) 2008.-2016. i Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost (2008.- 2010.), a očekuje se i Drugi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost za razdoblje od 2010. do 2013. godine
   
 • Energetsku povelju potpisali su svi gradonačelnici i župani u Hrvatskoj (127 gradova i 20 županija) te se u provedbu projekta odnosno uvođenje sustavnog gospodarenja energijom aktivno uključilo i svih 20 ministarstava. 
   
 • U 2012. godini, predstavnici EE projekta sudjelovali su u izradi nacrta i konzultacijama tijekom pripreme izmjena i nadopuna Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. U nacrt novog Zakona uključena su i iskustva stečena provedbom EE projekta, vezana uz potrebu za strukturalnim promjenama u lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj organizacijskoj strukturi kao i profesionalno angažiranje osoba kvalificiranih za gospodarenje energijom. Nedovoljan broj osoba kvalificiranih za gospodarenje energijom unutar strukture prepoznat je kao glavna barijera dosljednoj primjeni EE mjera u zgradama.  

Ljudski i tehnički kapaciteti:

 • Uspostavljeni su Uredi za gospodarenje energijom i Energetski timovi u 68 gradova i 15 županija sa ukupno 373 zaposlenika unutar ureda/timova te u 10 ministarstava.
 • Uspostavljen je registar od ukupno oko 10.000 zgrada u vlasništvu i na korištenju javne uprave u RH: identificirano je ukupno  6.612 objekata u 19 županija i 80 gradova 15 ministarstava. 
 • Uspostavljen je središnji Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE, internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. 

Podaci o zgradama:

 • Prikupljeni su i u ISGE sustav uneseni podaci o potrošnji energije za oko 50% svih zgrada u vlasništvu i na korištenju javne uprave u RH, odnosno podaci za 5.481 objekt iz područja oba nacionalna projekta (lokalna i regionalna samouprava i državna uprava). 
 • U 4.474 zgrade u vlasništvu ili na korištenju gradova i županija uspostavljena je praksa redovne kontrole troškova za energiju putem računa, dok se u 1.532 zgrada redovito prati potrošnja energije očitavanjem brojila za energente i vodu dva puta tjedno. U 1.422 samostojeće zgrade redovito se prate računi za energiju, dok se u 1035 zgrada kontrolira potrošnja energije očitavanjem brojila za energente i vodu dva puta tjedno. 

Energetski pregledi zgrada i potaknute investicije:

 • Petnaestak tvrtki u RH ima stručne tehničke kapacitete za provedbu energetskih pregleda zgrada.
   
 • U sklopu EE projekta, odrađeno je 1.126 energetskih pregleda u 30 gradova i 7 županija, prilikom kojih su identificirane potencijalne investicije u mjere povećanja energetske efikasnosti u iznosu od 1.59 milijardi kuna. Uz provedbu identificiranih mjera, potencijal za uštede iznosi 76 milijuna kuna godišnje i smanjenje CO2 emisija od 189.000 t/godina. U zgradama ministarstava, provedeno je 16 energetskih pregleda te su identificirane potencijalne investicije u mjere povećanja EE u iznosu od 90.200.000 kuna i potencijalom za godišnje uštede u iznosu od 15.150.000 kuna odnosno smanjenjem CO2 emisija od 5.000 tona godišnje. Prosječan jednostavan period povrata investicija je 5,96 godina.
   
 • U sklopu HIO programa, u 2011. godini, ishođena su 24 energetska certifikata te obavljena 64 energetska pregleda javnih zgrada, što je i zakonska obveza prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Također, izrađena je detaljna investicijska studija za šest institucija ; projektna dokumentacija različitih faza rekonstrukcije za 11 zgrada; te projektni zadaci za  18 objekata.   
   
 • Trenutno, u 2012. godini, nova Vlada radi na Programu energetske obnove javnih zgrada temeljeno na rezultatima energetskih pregleda provedenih u sklopu provedbe HIO programa. 
   
 • Hrvatski gradovi i županije  investirali su ukupno 102.523.590 kuna u mjere povećanja energetske efikasnosti u 78 zgrada. U gradovima i županijama, investirano je u mjere povećanja EE na 78 zgrada u vrijednosti od. Te mjere su ostvarile i kumulativno smanjenje emisija CO2 u iznosu od 7.911 tona CO2  godišnje. 

Ostvarene uštede:

SGE

Procijenjene godišnje uštede nastale primjenom tzv. mjera bez investiranja, ostvarene prvenstveno kroz promjene načina korištenja energetskih sustava te ponašanja korisnika zbog primjene ISGE-a:

 • Energija: 137.373 MWh
 • Emisije CO2: 38.074 t
 • Troškovi za energiju: 64.589.000 kuna 

HiO

 • Do kraja listopada 2011. godine mjere bez investiranja provedene u zgradama ministarstava donijele su uštede od 5.650.000 kuna (oko 2 milijuna kuna godišnje).
 • Dodatne EE mjere koje su zahtijevale investicije u iznosu od 4 milijuna kuna, rezultirale su financijskim uštedama od 15.600.000 kuna (oko 10 milijuna kuna godišnje).
 • Kumulativne financijske uštede u prve tri godine provedbe Programa iznose oko 21.300.000 kuna (s više od 4.000 t emisija CO2). EE mjere koje se trenutno provode u četvrtoj godini provedbe projekta poboljšat će navedene rezultate.  

Edukacija:

Osmišljeni su različiti programi edukacije za tehničke i ne-tehničke osobe – zaposlenike javnog sektora i sektora koji se bavi upravljanjem u zgradama.
/assets/images/post/170/list/thumb/EE edukacija.PNG
 
Ukupno je održano više od 500 različitih radionica za više od 13.000 sudionika. 
 
Slijedom aktivnosti povećanja energetske efikasnosti u zgradama javne uprave, uočena je potreba za uvođenje kriterija energetske efikasnosti u proces javne nabave. Suradnjom s Uredom za središnju javnu nabavu RH, stavljen je naglasak na energetski efikasnu – zelenu javnu nabavu, koja će omogućiti širu i veću primjenu energetski efikasnih proizvoda i tehnologija u javnim objektima. Od navedene suradnje u konačnici se očekuje i smanjenje cijena energetski efikasnih (EE) proizvoda i tehnologija.
 

Informativno-edukativne aktivnosti   

 • Informativno-edukativne aktivnosti osmišljene su i provode se sustavno od 2006. godine, pri čemu su najprije uspostavljene web-stranica (www.energetska-efikasnost.undp.hr), besplatna telefonska info-linija za građane (0800 200 170) i prve inicijalne EE info-točke za građane u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Od siječnja 2007. do travnja 2010. godine provedena je opsežna nacionalna medijska informativno-edukativna kampanja, a u prosincu 2009. godine je na Facebooku je otvoren profil Gašpara Energetića, animiranog lika populariziranog kroz nacionalnu info-edu medijsku kampanju, koji je vrlo brzo prikupio više od 4.300 prijatelja.  
 • S ciljem sustavnog informiranja i educiranja građana, kao i poticanja transformacije i održivog razvoja EE tržišta, uspostavljena je suradnja s proizvođačima i distributerima vrhunskih EE proizvoda i tehnologija. Suradnja projekta s tvrtkama-partnerima EE projekta (tzv. EE pool) kao i lokalnom upravom, rezultirala je otvaranjem 101 EE info točke u 44 grada i 12 županija u Hrvatskoj. Otvorene EE info točke uključuju: 33 EE info-ureda, 6 EE info-centara, 34 EE info-galerija, 5 EE info-kutaka te 23 EE info-panoa. Nadalje, organizirano je i sedam EE info dana na trgovima, šetnicama, rivama i centralnim gradskim parkovima Splita, Dubrovnika, Siska, Vinkovaca, Kutine, Pule i Zadra, prilikom kojih su građanima prezentirani najnapredniji i najsuvremeniji EE proizvodi, tehnologije i sustavi dostupni na tržištu te im je omogućeno besplatno energetsko savjetovanje. 
 • Za stručnu javnost su u sklopu EE projekta organizirane i tri međunarodne konferencije u Splitu, Zagrebu i Dubrovniku te jedna nacionalna konferencija u gradu Komiži na otoku Visu.
 • Uz nacionalnu medijsku kampanju, kontinuirano su se provodile PR aktivnosti, sustavna diseminacija informativno-edukativnih publikacija te partnerska suradnja s medijima. Održano je više od 150 javnih događanja i konferencija za medije, ostvareno 209 edukativnih emisija u programima televizijskih i radijskih postaja u ukupnom trajanju preko 54 sata te je objavljeno preko 200 edukativnih članaka u tiskovnim i elektronskim medijima. 
 • Održano je 50 projekcija edukativnog filma Moj EE grad. 
 • U sve dnevne novine, insertirano je 600.000 primjeraka edukativne brošure Prihvatite izazov težak jednu tonu CO2, 715.000 primjeraka edukativne brošure 200 EE savjeta, a u dječje magazine insertirano je 50.000 primjeraka edukativnih paketa koji sadrže brošuru i DVD s edukativnim animiranim filmom Misli na sutra.
 • EE školski sat Misli na sutra za učenike osnovnih škola održan je više od 30 puta. Tom prilikom je učenicima podijeljeno više od 500 primjeraka edukativnih paketa Misli na sutra. U osnovnoj školi Marin Getaldić u Dubrovniku, 5. travnja 2011. godine, u EE školskom satu osobno je sjedeći s učenicima u školskoj klupi sudjelovao i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
 • U okviru projekta pripremljene su i objavljene brojne stručne i informativno-edukativne publikacije, priručnici i brošure, koji su sustavno diseminirani ciljnim skupinama, a prema rezultatima istraživanja provedenih od 2007. do 2011. godine, znanje javnosti o EE mjerama i proizvodima, kao i spremnost na primjenu tih mjera, značajno je poraslo.

  /assets/images/post/170/list/thumb/istrazivanje trzista.PNG 

Rezultati istraživanja tržištaLetak: Rezultati projekta nakon 6,5 godina provedbe

Fact Sheet: EE project after 6,5 years of implementation
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
 • Energija za proizvodnju i pakiranje te metan koji nastaje na odlagalištima otpada doprinose emisiji stakleničkih plinova u atmosferu, stoga sortirajte otpad, odlažite ga na predviđena odlagališta i kupujte veća pakiranja proizvoda.