Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Edukacijske aktivnosti

Edukacija je vrlo bitna karika u provedbi SGE projekta. Educiraju se i zaposlenici gradova i županija kao i građani. 

Edukacija zaposlenika gradova i županija

U sklopu SGE projekta provode se razne vrste radionica u kojima se educiraju zaposlenici gradova i županija na različitim razinama djelovanja - od domara i tehničkog osoblja do ravnatelja i ostalih zaposlenika. 
 

Tečaj za Energetske savjetnike 

Svrha Tečaja za energetske savjetnike je osposobljavanje polaznika za kvalitetno provođenje energetskog savjetovanja. Polaznici tečaja su, najčešće, zaposlenici lokalnih i regionalnih uprava s predznanjem iz jednog od navedenih područja: strojarstvo, elektrotehnika, građevina ili arhitektura.

_______________________________________

Radionice za voditelje Zelenog ureda

/assets/images/shared/list/thumb/mali zeleni ured logo.gifRadionica je predviđena za predstavnike svih institucija koji bi trebali provoditi politiku zelenog ureda unutar svoje institucije. Zadatak voditelja Zelenog ureda je da sustavno prati i analizira potrošnju te predlaže mjere poboljšanja energetske efikasnosti unutar svoje institucije u svrhu postizanja ugodnog, zdravog, ekološki prihvatljivog i energetski efikasnog radnog okruženja.

Promjene trebaju biti ugrađene i u poslovanje organizacije na razini uprave koja odlučuje o ulaganjima u uredsku infrastrukturu te o procesima koji utječu na odabir tehnologija, stupanj njihovog iskorištavanja te ekološke i financijske povrate ulaganja.

Radionica za voditelje Zelenog ureda prethodi edukacijsko-motivacijskoj radionici namijenjenoj svim zaposlenicima u državnoj upravi. Predviđeno vrijeme trajanja ovakvih radionica je dva sata.
 

Edukacijsko-motivacijske radionice Zelenog ureda

/assets/images/post/1009/list/thumb/1stojezeleniured.jpgZeleni ured naziv je skupa aktivnosti, koje bi zaposlenici u okviru redovnih aktivnosti trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i uredske resurse te smanjio negativan utjecaj na okoliš. 

Ljudski faktor je pri provođenju politike Zelenog ureda od izuzetnog značaja te uspješnost provođenja mjera koje zagovara ta politika prvenstveno ovisi o predanosti ljudi i njihovoj spremnosti na promjene obrazaca ponašanja za postizanje definiranih ciljeva. Primjenom koncepta Zelenog ureda moguće uštede za energente i uredske resurse iznose između 5 i 10 posto.

Rezultati 
_______________________________________

Radionica za odgovorne na nivou objekata i tehničko osoblje za uspostavu registra 

Ova radionica organizira se za odgovorne osobe na nivou objekata (npr. ravnatelje ili načelnike) i za one djelatnike tehničke struke koji aktivno sudjeluju u provođenju projekta na nivou objekata odnosno koji su odgovorni za prikupljanje podataka za uspostavu registra.

Na radionici se, u prvome dijelu, polaznicima pružaju informacije o svrsi, cilju i koracima Projekta dok im se u drugom dijelu prezentira ispunjavanje registra objekata (opći, konstrukcijski i energetski obrasci za određeni objekt).
 

Radionice za korištenje ISGE-a

/assets/images/shared/list/thumb/isge logo mini.JPGPolaznici tečaja su djelatnici koji će u budućnosti koristiti Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), odnosno unositi na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini podatke o potrošnji i eventualnim promjenama na objektu te raditi analize i izvještaje. Educira ih se o svrsi i mogućnostima ISGE-a kao i o samom načinu korištenja sustava. Radionica SGE: tjedna i dnevna analiza i interpretacija podataka o potrošnji energije 

Provođenje ove edukativne radionice započelo je u sklopu projektnih aktivnosti, početkom treće projektne godine. Radionica je započela nastavno na finalizaciju i tiskanje priručnika - Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka potrošnji energije - koji se dijeli polaznicima.

Svrha radionice je ciljanim skupinama struke, direktno ili indirektno uključenih u sustavno gospodarenje energijom (ključne osobe u gradovima ili županijama, članovi energetskih razvojnih agencija, članovima EE ureda i slično), koje je postalo obaveza regionalne samouprave stupanjem na snagu Zakona o učinkovitom korištenju energije (ZUKE) te za sobom povlači određene zakonske odredbe i podzakonske akte, objasniti i prezentirati osnove sustavnog gospodarenja energijom, osnove analize i intepretacije potrošnje energije i vode te provođenja verifikacije ušteda nastavno na provedene mjere energetske efikasnosti. Radionice su interaktivnog tipa te uključuju analizu na tjednoj ili dnevnoj razini odabranih objekata polaznika radionice.

Uz opisani tehnički dio, radionica se dotiče trenutne zakonske regulative te nužnih koraka za njeno zadovoljavanje. Na radionici se objašnjava i prezentira kompletna trenutna važeća zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj vezana za energetsku efikasnost s fokusom na ZUKE te koji su sve koraci i kojim redom potrebni za zadovoljavanje zakonskih odredbi. Kroz radionice se prolaze i teme vezane za županijski program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, županijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, obveze javnog sektora, energetskog subjekta, velikog potrošača i slično.

Rezultati

____________________________________

Informiranje i educiranje građana - EE info točke

/assets/images/shared/list/thumb/mini_gaspar.zelena.jpgJedna od aktivnosti SGE projekta je osnivanje tzv. info točaka za energetsku efikasnost (EE Info točke). Ukoliko se otvori, u EE info uredu predstavnici EE tima pojedinog grada/županije besplatno informiraju i savjetuju građane o mogućnostima uštede energije u njihovim domovima.

Obzirom da je sektor stanovanja odgovoran za 30% potrošnje energije u Hrvatskoj, primjenom EE mjera u svojim domovima građani mogu znatno doprinijeti smanjenju potrošnje energije te smanjenju emisije stakleničkih plinova. Gdje je to moguće, otvaraju se EE info centri odnosno EE kutci. U obje lokacije prikazana je ponuda EE uređaja, dostupnih građevinskih materijala koji povećavaju EE objekta te pregled tehnologija vezanih uz obnovljive izvore energije. Razlika je u tome što u EE info centrima građani mogu dobiti i stručne odgovore na svoja pitanja od energetskih savjetnika. Obje lokacije kao i EE info uredi u kojima su izložene makete proizvoda, opremaju se u suradnji s poslovnim subjektima – partnerima projekta.

Rezultati  

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Stavljajte poklopce na posude u kojima se kuha kako bi se toplina dulje zadržala u posudi i smanjila kondenzacija pare po kuhinji. Kuhajući s poklopcem možete uštedjeti i do 20% energije za kuhanje.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.