Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Pismo namjere

Uspostava SGE-a započinje od vrha gradske ili županijske uprave tako da se gospodarenje energijom proglasi strateškim opredjeljenjem i potpiše Pismo namjere kojim grad ili županija usuglašava suradnju sa UNDP-om i u kojem je definiran opseg i trajanje projekta, aktivnosti i obveze grada ili županije te koraci potrebni za realizaciju.

Nakon toga poglavarstvo grada ili županije javnom objavom EE politike građanima daje na znanje strategiju kojom će se postići jasno definirani ciljevi. 

Potpisivanjem Pisma namjere gradovi i županije aktivno se uključuju u projekt. Do 30. listopada 2012. godine u SGE projekt je aktivno uključeno 95 gradova i 20 županija.

Pismo namjere je dokument kojim grad ili županija usuglašava suradnju sa UNDP-om i u kojem je definiran opseg i trajanje projekta, aktivnosti i obveze grada ili županije te koraci potrebni za realizaciju.


image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Isključite grijaće tijelo par minuta prije nego što mislite da će jelo biti gotovo, jer će grijaće tijelo zadržati visoku temperaturu, a hrana će se nastaviti kuhati.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.