Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Registar zgrada

Glavni koncept sustavnog gospodarenja energijom je identifikacija energetskih troškovnih centara i potraga za odgovorima na pitanja GDJE?, ŠTO?, KAKO? i KOLIKO? energije i vode trošimo. Od samog početka potreban korak toga je uspostava registra zgrada u vlasništvu Jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS). 

Kako bi se postigla uspješna provedba projekata uspostavlja se registar čija izrada započinje izradom popisa svih objekata koji su u vlasništvu grada ili županije, odnosno onih za koje plaćaju račune energenata.

Tako se uz kontinuiranu komunikaciju s JLRS te krajnjim korisnicima u zgradama uspostavlja registar zgrada odnosno popis građevina u vlasništvu gradova i županija ili državnih institucija u kojima je nužno nadzirati, kontrolirati i analizirati potrošnju energije i vode. Često sami vlasnici i korisnici ni sami ne znaju koliko imaju zgrada i drugih građevina u svom vlasništvu, pa je uspostava registra korak koji obostrano zadovoljava kako potrebe projekta, tako i samih vlasnika, koji ovim registrom dobivaju potpunu energetsku i ekonomsku sliku zgrada koje su njihovoj ingerenciji.

U 19 županija i 82 grada napravljen je preliminarni popis svih objekata u vlasništvu grada/županije (popisano 3948 zgrada u gradovima i 3100 zgrada u županijama). 


image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Pri kupnji, odaberite hladnjak s prirodnim radnim tvarima poput izobutana (R600a), koje prilikom ispuštanja ne oštećuju ozonski sloj i manje doprinose efektu staklenika.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.