Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zakonski okvir

Aktivnosti koje provodi EE projekt izravno su usmjerene k ispunjavanju obaveza propisanih zakonskom regulativom RH, smjernicama iz EU direktiva te međunarodnim protokolima i ugovorima (kao na primjer Kyotski protokol). 

Najveći dio aktivnosti projekta usmjeren je na ispunjavanje obaveza definiranih Nacionalnim programom energetske učinkovitosti (2008-2016), Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti (2008-2010) te Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (ZUKE; NN 152/08), a koje su namijenjene prije svega javnom sektoru u RH. 

Stručnjaci angažirani na EE projektu aktivno su sudjelovali i u samoj izradi zakonske regulative, a neki od strateških dokumenata, zakona i propisa za izradu kojih je pružena tehnička pomoć su i:

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Centrifuga perilice rublja trebala bi imati barem 1000 okretaja u minuti. Odaberete li centrifugu na 1600 okretaja/min., moguće je uštedjeti i do 30% električne energije.